Giải pháp

Giải pháp điện tử INNET – EGUARD

Giải pháp điện tử INNET – EGUARD là Hệ thống thiết lập với mong muốn hiện đại hóa nhu cầu quản lý toàn diện trong lĩnh vực an ninh, bảo vệ tài sản, bất động sản và con người. Với hệ thống Innet E-guard, người quản lý có thể yên tâm và dễ dàng giám … Read more

Learn More

Quản lý sinh viên học sinh

Quản lý sinh viên và học sinh là giải pháp quản lý giờ giấc ra vào của sinh viên, nhân viên, kết hợp công tác kiểm soát an ninh cho doanh nghiệp / trường học. Tính năng của giải pháp Quá trình ghi nhận thông tin ra vào một cách tự động Ghi nhận được … Read more

Learn More

Quản lý kho hàng – RFID

Quản lý kho trong doanh nghiệp là một công việc quan trọng đòi hỏi bộ phận quản lý phải tiến hành nhiều nghiệp vụ phức tạp theo mô hình kho phân tán trên nhiều địa điểm trong phạm vi vùng, quốc gia, quốc tế. Quản lý kho – RFID là giải pháp quản lý kho … Read more

Learn More

Hệ thống SPA bán lẻ

Hệ thống POS dùng trogn SPA và các thẩm mỹ viện. Hệ thống điểm bán hàng bao gồm quản lý thẩm mỹ viện, quản lý cuộc hẹn, lên lịch hẹn, và các công việc quản lý quan hệ khách hàng. Hệ thống hỗ trợ SPA/ gói điều trị. Cuộc hẹn Lên lịch hẹn ở bất … Read more

Learn More

Quản lý và theo dõi tài sản

Quản lý và theo dõi tài sản là giải pháp quản lý tài sản IT và DataCenter bằng cách gắn thẻ RFID lên tài sản để quản lý và ứng dụng.   Tính năng của giải pháp Thông tin chi tiết tức thời về tài sản, vị trí của tài sản. Tự động cập nhật … Read more

Learn More

Các giải pháp liên ngành

Có được khả năng hiển thị thời gian thực bạn cần từ tài khoản của khách hàng, hàng tồn kho đến tài sản để thực hiện công việc kinh doanh hiệu quả hơn và nhanh hơn. Từ kho hàng tới thực địa, hãy đặt niềm tin vào các giải pháp cho doanh nghiệp của Motorola … Read more

Learn More