Các giải pháp liên ngành

Có được khả năng hiển thị thời gian thực bạn cần từ tài khoản của khách hàng, hàng tồn kho đến tài sản để thực hiện công việc kinh doanh hiệu quả hơn và nhanh hơn.

Từ kho hàng tới thực địa, hãy đặt niềm tin vào các giải pháp cho doanh nghiệp của Motorola để trang bị cho lực lượng lao động của bạn bằng cách tăng hiệu quả và độ chính xác nhằm tăng thêm doanh thu.

Leave a reply