Giải Pháp Quản Lý Sản xuất

Kể từ khi cuộc cách mạng công nghiệp từ cuối thế kỹ 18 và đầu thế kỷ 19, ngành công nghiệp sản xuất đã trở thành một phần quan trong của nền kinh tế hầu hết các nước trên thế giới. Ngành công nghiệp sản xuất lớn, cạnh tranh và nhạy cảm với biến động kinh tế, do đó các doanh nghiệp tận dụng các công nghệ mới nỗ lực để trở thành tiêu biểu khi nói đến quy trình sản xuất của họ. Các nhà sản xuất dựa trên hệ thống mã vạch để cung cấp cho họ sự linh hoạt, độ tin cậy và hiệu quả để cạnh tranh và đảm bảo một hệ thống phối hợp nhuần nhuyễn. Giải pháp thu thập dữ liệu được ưu tiên trong ngành công nghiệp này, hệ thống mã vạch cung cấp nguồn gốc sản phẩm và khả năng theo dõi trong suốt quá trình hoạt động theo tiến độ, hoàn thành kiểm kê hàng hóa, đóng gói và vận chuyển. Điều này dẫn đến nhiều lợi ích bao gồm nâng cao năng suất, chất thải ít hơn và chi phi thấp hơn.

Global Vision nhận thức được lợi ích của các nhà sản xuất có thể đạt được từ việc thực hiện một hệ thống quét mã vạch bởi vì chúng tôi sử dụng công nghệ riêng để cải thiện quy trình sản xuất nội bộ của chúng tôi.

Leave a reply