Giải Pháp Quản Lý Kho Vận

Kho là nơi lưu trữ của bất kỳ chuỗi hoạt động cung ứng nào. Các cơ sơ ở khắp mọi nơi có thể được giao nhiệm vụ sản xuất hoặc phân phối hàng hóa thành phẩm. Do áp lực kinh tế để giảm thiểu hàng tồn kho, kho lien tục làm việc để cải thiện hiệu quả và độ chính xác để tối ưu hóa hoạt động. Công nghệ thu thập dữ liệu tự động kho thực hiện trách nhiệm kiểm kê, truyền thông tập chung vào việc tiếp nhận và bố trí hàng hóa. Nhận một quá trình từ khi bắt đầu làm nguyên liệu mới cho tới hàng đến cơ sở. Phân loại và đưa ra các hoạt động yêu cầu thông tin lien lạc và hướng dẫn từ hệ thống máy chủ để đảm bảo hàng hóa được lưu trữ một cách chính xác để thu hồi sau. Chọn và dàn dựng các hoạt động quá trình vận chuyển. Cuối cùng, số lượng hàng tồn kho cuối năm và tính chu kỳ để xác minh độ chính xác tồn kho phải được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể.

Leave a reply