Giải pháp Bán lẻ

Giải pháp quản lý bán lẻ tối ưu cho doanh nghiệp nhỏ vừa và lớn, giải pháp điểm bán hàng, Bằng cách kết hợp các công nghệ như cơ sở hạ tầng không dây, Hệ thống Mua sắm Cầm tay và Ki-ốt Micro MK2000 với các ứng dụng của đối tác, Giải pháp Điểm Bán hàng … Read more