Hệ thống SPA bán lẻ

Hệ thống POS dùng trogn SPA và các thẩm mỹ viện. Hệ thống điểm bán hàng bao gồm quản lý thẩm mỹ viện, quản lý cuộc hẹn, lên lịch hẹn, và các công việc quản lý quan hệ khách hàng. Hệ thống hỗ trợ SPA/ gói điều trị. Cuộc hẹn Lên lịch hẹn ở bất … Read more

Quản lý và theo dõi tài sản

Quản lý và theo dõi tài sản là giải pháp quản lý tài sản IT và DataCenter bằng cách gắn thẻ RFID lên tài sản để quản lý và ứng dụng.   Tính năng của giải pháp Thông tin chi tiết tức thời về tài sản, vị trí của tài sản. Tự động cập nhật … Read more

Các giải pháp liên ngành

Có được khả năng hiển thị thời gian thực bạn cần từ tài khoản của khách hàng, hàng tồn kho đến tài sản để thực hiện công việc kinh doanh hiệu quả hơn và nhanh hơn. Từ kho hàng tới thực địa, hãy đặt niềm tin vào các giải pháp cho doanh nghiệp của Motorola … Read more

Giải pháp giám sát hành trình

Mục tiêu giám sát và quản lý Giám sát vị trí, tốc độ, lộ trình di chuyển của phương tiện Giám sát chặt chẽ quá trình tiêu hao nhiên liệu Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi rút nhiên liệu Ngăn ngừa hiệu quả vấn đề thất thoát nhiên liệu Báo cáo … Read more

Vận tải và hậu cần

Ngày nay, con người đang di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Các nền kinh tế địa phương, xã hội và văn hóa trở nên gắn bó với nhau hơn, dịch vụ vận tải tích hợp trở nên cần thiết. Bằng chứng của điều này có thể được nhìn thấy trong xu hướng du lịch … Read more

Giải Pháp Quản lý nhập xuất tồn kho

Quản Lý Nhập – Xuất – Tồn Kho (Bình Quân Gia Quyền – AIC & Nhập Trước Xuất Trước – FIFO) I. Các tính năng chung: – Khả năng thích ứng, tích hợp: 1. Có khả năng tùy biến phù hợp với mọi loại hình quản lý kho 2. Tích hợp với hệ thống khác như quản … Read more