Giải Pháp Mua Sắm Siêu Thị

Các nhà bán lẻ đang liên tục tìm kiếm những phương thức mới để nâng cao trải nghiệm mua sắm và tăng sự hài lòng của khách hàng. Công Ty TNHH Tầm Nhìn Toàn Cầu cung cấp cho các nhà bán lẻ các giải công nghệ cao giúp gia tăng doanh số bán hàng và … Read more

Giải Pháp Quản Lý Sản xuất

Giải pháp mã vạch cho sản xuất Doanh nghiệp đã và đang sản xuất những mặt hàng có chất lượng cao, được thị trường chấp nhận. Và doanh nghiệp muốn được cấp một “ căn cước” cho hàng hoá của mình dễ dàng vào các siêu thị, xâm nhập vào thị trường khu vực và … Read more

Giải Pháp Quản Lý Sản xuất

Kể từ khi cuộc cách mạng công nghiệp từ cuối thế kỹ 18 và đầu thế kỷ 19, ngành công nghiệp sản xuất đã trở thành một phần quan trong của nền kinh tế hầu hết các nước trên thế giới. Ngành công nghiệp sản xuất lớn, cạnh tranh và nhạy cảm với biến động … Read more

Giải Pháp Quản Lý Kho Vận

Kho là nơi lưu trữ của bất kỳ chuỗi hoạt động cung ứng nào. Các cơ sơ ở khắp mọi nơi có thể được giao nhiệm vụ sản xuất hoặc phân phối hàng hóa thành phẩm. Do áp lực kinh tế để giảm thiểu hàng tồn kho, kho lien tục làm việc để cải thiện … Read more

Giải Pháp Y Tế

Theo truyền thống, ngành y tế đã chậm chạp trong việc áp dụng công nghệ mới, tuy nhiên, xu hướng này đã thay đổi do một sự hiểu biết gia tăng của công nghệ mã vạch quét có thể mang lại lợi ích cho ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp chăm sóc sức khoẻ là duy … Read more

Giải pháp Bán lẻ

Giải pháp quản lý bán lẻ tối ưu cho doanh nghiệp nhỏ vừa và lớn, giải pháp điểm bán hàng, Bằng cách kết hợp các công nghệ như cơ sở hạ tầng không dây, Hệ thống Mua sắm Cầm tay và Ki-ốt Micro MK2000 với các ứng dụng của đối tác, Giải pháp Điểm Bán hàng … Read more