Logo Global Vision
+84 907 669 388
Trang chủ Dịch vụ
Bảo dưỡng và bảo hành
Những chương trình cho phép chúng ta dành thời gian quan tâm những ID tự động và những hệ thống tập hợp dữ liệu mà vẫn có thể tập trung vào những công việc kinh doanh.
Bảo dưỡng dự phòng
Với một Hợp đồng dịch vụ, độ tin cậy và độ bền của thiết bị sẽ gia tăng thông qua chương trình bảo hành.
Dịch vụ khách hàng
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo cho hệ thống của khách hàng
Sửa chữa thiết bị
Giải pháp sửa chữa thiết bị hư hỏng là một lựa chọn tốt nhất để tiếp tục sử dụng loại thiết bị quan trọng.
Lắp đặt mạng máy tính
Mỗi người chúng ta khi làm việc với máy tính đều muốn nhận thông tin từ mạng toàn cầu internet, duyệt web tra cứu tìm kiếm thông tin, gửi thư, trao đổi với bạn bè...
Dịch vụ lắp đặt hệ thống mạng
Cung cấp đầy đủ các dịch vụ phục vụ xây dựng hạ tầng hệ thống thông tin chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu tác nghiệp và sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên.
Hệ thống mạng
Giải pháp văn phòng, với các chuyên gia thiết kế hệ thống mạng có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai các giải pháp mạng nội bộ
Chiến lược công nghệ
Việc triển khai thành công công nghệ phải được đồng bộ với chiến lược kinh doanh và cần được lên kế hoạch chi tiết. 
Quản trị công nghệ
Người quản lý công nghệ có thể thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất khi doanh nghiệp xây dựng được chính sách quản trị công nghệ rõ ràng, ổn định và toàn diện.
Hậu kiểm triển khai
Chúng tôi tìm những nguyên nhân chính khi đánh giá những tìm kiếm và đưa ra những đề xuất.