Logo Global Vision
+84 907 669 388
Trang chủ Hỗ Trợ Kỹ Thuât Thiết Bị Mã Vạch Hướng dẫn cài đặt Driver cho máy in bill Star BSC10

Hướng dẫn cài đặt Driver cho máy in bill Star BSC10

Hệ diều hành Windows XP 32 bit (SP3 hoặc mới hơn), Windows Vista 32bit / 64bit (SP2 hoặc mới hơn), và Windows 7 32bit / 64bit.
Quan trọng: quyền Quản trị là cần thiết để tiến hành cài đặt. Xóa tất cả các driver cài đặt trước đó.

Thực hiện cài đặt theo theo các hướng dẫn dưới đây để cài đặt phần mềm driver cho máy in Star BSC10.
Lưu ý: Nếu bạn đang kết nối đến máy in bằng USB, thực hiện các hướng dẫn trong chương 1, "Cài đặt" và sau đó bật máy in.

1. Đưa đĩa CD-ROM đi kèm với máy in vào ổ CD-ROM. Nếu cửa sổ sau xuất hiện, nhấp vào 'Run Autorun.exe'.

2. Cửa sổ CD cài đặt phần mềm mở. Nhấn vào "Install".

3. Các thỏa thuận cấp phép phần mềm để sử dụng các nội dung của đĩa CD sẽ xuất hiện. Đọc bản thỏa thuận. nếu bạn đồng ý với các điều khoản, chọn 'Tôi đồng ý', và sau đó nhấp vào 'Next'.

Nếu bạn nhấn chuột vào bất kỳ mục nào trên cửa sổ CD cài đặt phần mềm, phần mềm thỏa thuận cấp phép cho sử dụng các nội dung của đĩa CD sẽ xuất hiện và sẽ vẫn còn cho đến khi bạn đồng ý với điều khoản của nó.

4. Nếu bạn đang sử dụng Windows Vista hoặc Windows 7, thoại 'User Account Control "xuất hiện.
Nhấp vào 'Tiếp tục' hoặc 'Yes'.

5 Click "Next".

6.Thoả thuận cấp phép người dùng cuối, một thỏa thuận cho việc cài đặt các phần mềm, xuất hiện. Đọc bản thỏa thuận. Nếu bạn đồng ý với các điều khoản, chọn 'Tôi chấp nhận các điều khoản trong thoả thuận "hộp kiểm tra, và sau đó nhấp vào 'Next'.

7. Chọn kiểu cài đặt.
Nhấp vào 'điển hình' để cài đặt tất cả các tính năng của chương trình và trình điều khiển máy in. Đề nghị cho hầu hết người dùng.

8. Nhấn 'Custom' để cài đặt chỉ những tính năng chương trình mà bạn sẽ cần.

9. Nhấn vào "Install" để bắt đầu cài đặt.

10. Khi cài đặt phần mềm hoàn tất, cửa sổ xuất hiện.

11. Click "Finish" để đóng wizard.

12. Nhấp vào 'Exit' để đóng cửa sổ cài đặt phần mềm CD.

Các giải pháp khác