Logo Global Vision
+84 907 669 388
Trang chủ Hỗ Trợ Kỹ Thuât Thiết Bị Mã Vạch Hướng dẫn cài đặt máy in bill Star cổng LAN

Hướng dẫn cài đặt máy in bill Star cổng LAN

 Các dòng máy được hỗ trợ: FVP10, TSP650, TSP700II, TSP800II, SP700, TUP500
- Giao diện hỗ trợ: Ethernet
- Môi trường hỗ trợ: Windows 7 (32 /64- bit) , Windows 8 (32 /64- bit),
Windows Vista (32 /64- bit) , Windows XP, Linux, Mac OS X

Các giải pháp khác