Author Archives: ngocdt

Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

xóa vĩnh viễn icould

xóa vĩnh viễn icloud không quá khó. Nếu bạn  không cần thiết sử dụng đến tài khoản iCloud hay Apple ID nữa, bạn có thể xoá vĩnh viễn chúng, nhờ đó sẽ hỗ trợ bảo mật thông tin người dùng sau này. Cùng Globalvision tìm hiểu cách thực hiện nhé.