Giải pháp điện tử INNET – EGUARD

Giải pháp điện tử INNET – EGUARD là Hệ thống thiết lập với mong muốn hiện đại hóa nhu cầu quản lý toàn diện trong lĩnh vực an ninh, bảo vệ tài sản, bất động sản và con người.

rfid

Với hệ thống Innet E-guard, người quản lý có thể yên tâm và dễ dàng giám sát các hoạt động của nhân viên bảo vệ tại khu vực phân công thông qua nguồn dữ liệu trung tâm báo về.

Ứng với mỗi chốt bảo vệ trong khu vực sẽ được trang bị một hộp giám sát, nhiệm vụ của hộp là thu thập và ghi lại toàn bộ nhật ký đi lại của nhân viên bảo vệ đó mỗi khi tuần tra qua khu vực.

Đồng thời tích hợp tiện ích camera đính kèm trên thiết bị, hình ảnh của nhân viên bảo vệ cũng sẽ được thu lại và gửi thẳng đến trung tâm dữ liệu cùng với các thông tin ngày giờ tuần tra mỗi khi quẹt thẻ. Hệ thống thực sự đã đảm bảo sự hiện diện hữu ích của nó bằng việc thực thi các nhiệm vụ thám thính, quan sát, nghe , kiểm tra và báo cáo tất cả các sự việc xảy ra có thể ảnh hưởng đến khách hàng, góp phần khắc phục các sơ xuất trong công tác giám sát bảo vệ an ninh.

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp một số giải pháp khác như :

Quản lý sinh viên học sinh

Quản lý kho hàng – RFID

  Vận tải và hậu cần

Giải pháp bán hàng và quản lý kho

Quản lý và theo dõi tài sản

You cannot copy content of this page