Giải pháp điều khiển từ xa INNET – RMS

giaiphapchongtrombangSMS
Giải pháp này thật sự giải quyết những khó khăn cho khách hàng trong các ứng dụng điều khiển với khoảng cách xa. Với Giải pháp điều khiển từ xa INNET – RMS Khách hàng dễ dàng giám sát và điều khiển các thiết bị ở mọi nơi và khoảng cách không còn là vấn đề cần quan tâm nữa.

Hệ thống có khả năng kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, áp suất… ở nhiều điều kiện môi trường như các cơ sở sản xuất ,các kho lương thực, quân trang quân dụng, các phòng lưu trữ và trưng bày mẫu vật ở các bảo tàng, hệ thống thủy điện …

Nhờ vào một thiết bị đầu cuối được gắn trong khu vực cần giám sát, hệ thống kết nối với trung tâm dữ liệu từ xa thông qua mạng intranet, TCP/IP, RS232, RS485, GPRS…sẽ hoạt động như một thiết bị báo động, cập nhật, gửi cảnh báo nhiều cấp độ khác nhau về trung tâm bao gồm thể hiện trên màn hình, tín hiệu được truyền đến thư điện tử, tin nhắn, máy in… trong trường hợp khu vực xảy ra sự cố.

  Giải Pháp Quản Lý Sản xuất
You cannot copy content of this page