Hệ thống xếp hàng và bán hàng điện tử thông minh

Hệ thống xếp hàng và bảng điện tử dẫn đường thông minh là hệ thống quản trị hàng đợi và xếp hàng được sử dụng để điều phối dòng khách hàng chờ phục vụ. Hệ thống thật sự cần thiết cho bất cứ nơi nào cho việc quản lý các hàng đợi giúp cho việc phục vụ được văn minh, tâm lý người đợi thoải mái .

Khách hàng có thể tự bấm máy lấy phiếu thứ tự hoặc nhờ hổ trợ và hệ thống tự động gọi vào các quầy phục vụ phù hợp. Người dùng có thể được phép chọn chế độ được ưu tiên để được phục vụ sớm nhất theo chế độ ưu tiên.

Đến lượt, người khách hàng được thông báo tự động qua hệ thống loa và bảng điện tử lớn hiển thị bằng LED. QMS phân phối tự động người vào các quầy phục vụ thích hợp qua bang điện tử nhỏ. Hệ thống bảng điện tử dẫn đường có thể đi qua nhiều khu vực khác nhau tạo thành một hệ thống khép kín.

Hệ thống bảng điện tử được kết nối qua mạng trên TCP/IP với máy tính hoặc kết nối qua RS/485 không cần máy tính với khoảng cách kết nối khoảng 100m.

Và còn rất nhiều giải pháp thông minh khác tại đây : https://globalvision.com.vn/giai-phap

Ưu điểm của hệ thống xếp hàng và bảng điện tử dẫn đường thông minh:

Cơ chế khai báo liên dịch vụ để khách hàng lấy số một lần nhưng phục vụ ở nhiều hàng đợi tại nhiều khu vực khác nhau. Chẳng hạn như, sau khi lấy số tích kê, khách hàng có thể được gọi tự động lần lượt vào từng quày, rồi chuyển đến các quày tiếp theo…

  Giải Pháp Quản Lý Kho Vận

Hệ thống cho phép khách hàng lấy số từ xa qua điện thoại hoặc tin nhắn, với khả năng này  giúp cho số người đợi ở các trung tâm phục vụ có thể giảm thiểu, có thể được triển khai trong tương lai.

Hằng ngày, các báo cáo thống kê sẽ cung cấp các thông tin về hiệu quả phục vụ, về các điểm ách tắc để có thể điều chỉnh tăng hiệu quả của hệ thống điều phối hàng đợi

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp 1 số giải pháp tổng đài Cloud ảo tại đây

You cannot copy content of this page