Hướng dẫn xoá vĩnh viễn tài khoản iCloud hay Apple ID

xóa vĩnh viễn icould

xóa vĩnh viễn icloud không quá khó. Nếu bạn  không cần thiết sử dụng đến tài khoản iCloud hay Apple ID nữa, bạn có thể xoá vĩnh viễn chúng, nhờ đó sẽ hỗ trợ bảo mật thông tin người dùng sau này. Cùng Globalvision tìm hiểu cách thực hiện nhé.

Đầu tiên hãy tiến hành truy cập tuỳ chọn Dữ liệu và Quyền riêng tư trong cài đặt Bảo mật của Apple. Bạn có thể nhấn vào đây để truy cập nhanh vào mục này. Sau đó thực hiện đăng nhập vào tài khoản Apple ID muốn xoá.

xóa vĩnh viễn icloud 

Bước 1:  trước khi xóa vĩnh viễn icloud đầu tiên  hãy tiến hành truy cập tuỳ chọn Dữ liệu và Quyền riêng tư trong cài đặt Bảo mật của Apple. Bạn có thể nhấn vào đây để truy cập nhanh vào mục này. Sau đó thực hiện đăng nhập vào tài khoản Apple ID muốn xoá.

xóa vĩnh viễn icloud

Bước 2: Tiếp theo, tại mục Xoá tài khoản của bạn, hãy chọn Bắt đầu.

xóa vĩnh viễn icloud

Bước 3: Nếu bạn vẫn quyết định xoá tài khoản vĩnh viễn. Hãy chọn một lí do bất kỳ trong số các lý do được Apple gợi ý bên dưới và Tiếp tục.

xóa vĩnh viễn icloud

Ngay sau đó, người dùng sẽ thấy một số điều quan trọng cần biết trước khi xoá tài khoản, bao gồm:

Sau khi xoá bạn sẽ không thể truy cập các mục đã mua trong iTunes, Books và Appstore

Gói iCloud hiện tại sẽ bị huỷ

Các đăng ký của bạn bao gồm iTunes, Netflix,… sẽ bị huỷ        

cách xoá tài khoản icloud khi không nhớ mật khẩu              

Bước 4: Bạn chọn một email để theo dõi quá trình xoá tài khoản.

xóa vĩnh viễn icloud

Bước 5: Nhấn Tiếp tục và Apple sẽ cung cấp cho người dùng một đoạn mã bao gồm 12 số, hãy lưu đoạn mã này lại

xóa vĩnh viễn icloud

Bước 6: Nhập đoạn mã gồm 12 số đã lưu phía trên, và chọn Tiếp tục. Một pop up hiển thị ra và xác nhận thực hiện xoá vĩnh viễn tài khoản.

xóa vĩnh viễn icloud

Bước 7: Việc cuối cùng bận cần làm là đăng xuất tài khoản Apple ID vừa xoá khỏi những thiết bị. Đã đăng nhập chúng để tránh một số rủi ro có thể xảy ra. Quá trình xoá tài khoản có thể sẽ mất đến 7 ngày.

xóa vĩnh viễn icloud

Bạn hãy suy nghĩ thật cẩn thận quyết định của mình, bởi vì khi đã chọn Xóa tài khoản thì bạn không có cách nào để khôi phục lại được nữa.

 
 
Summary
xóa vĩnh viễn icloud - hưỡng dẫn xoá tài khoản icloud vĩnh viễn
Article Name
xóa vĩnh viễn icloud - hưỡng dẫn xoá tài khoản icloud vĩnh viễn
Description
xóa vĩnh viễn icloud không quá khó. Nếu bạn  không cần thiết sử dụng đến tài khoản iCloud hay Apple ID nữa, bạn có thể xoá vĩnh viễn chúng, nhờ đó sẽ...
Author
Publisher Name
Globavision
Publisher Logo